truyện cười nhà ảo thuật

Một nhà ảo thuật trình diễn trên một chiếc tàu. Mỗi tuần khán giả lại khác nhau nên nhà ảo thuật có thể sử dụng cùng một mẹo hết lần này đến lần khác….

Chỉ có một rắc rối: con vẹt của thuyền trưởng xem buổi biểu diễn mỗi tuần và bắt đầu hiểu nhà ảo thuật đã làm những gì. Hiểu được, đang buổi biểu diễn nó hét toáng lên:

nha-ao-thuat

– Xem kìa, không phải là cái mũ đấy đâu. Nhìn kìa ông ta đang giấu những bông hoa ở dưới bàn! Này, tại sao tất cả các quân bài đều là át bích? …v..v..

Nhà ảo thuật rất tức giận nhưng không thể làm gì được, suy cho cùng đấy là con vẹt của thuyền trưởng. Một ngày nọ chiếc tàu gặp nạn và chìm. Nhà ảo thuật bám vào một tấm ván giữa đại dương cùng với, thật tai ương, con vẹt. Không thích nói, họ đấu mắt với nhau. 1 ngày trôi qua, 2 rồi 3 ngày. Sau một tuần con vẹt bèn nói:

– OK tôi chịu thua. Ông làm cái quái gì với cái tàu vậy?

Từ khóa:  

Bình luận