truyện cười giảm stress

Tình yêu như Chó với Mèo.
Yêu nhau một lúc Mèo trèo lên cây
Chó nhìn cặp mắt thơ ngây
Dẫm chân xuống đất: mẹ mày xuống không?
Mèo cuời đồ Chó lắm lông
Bố không xuống đấy, đồ không biết trèo!
Chó ta nhìn thẳng mặt Mèo
Mày còn khinh bố, bố trèo cho coi!
Cha mày ngã xuống thì toi
Chó ta lẩm bẩm, thế thôi kệ mày
Chả thèm cái đồ mặt dày
Gọi thì chả xuống thế này thì thôi
Dại gì cố đấm ăn xôi
Nhỡ đâu ngã xuống, thôi rồi đời ta

 

Từ khóa:  

Bình luận