Trường đầu tiên dạy sinh viên hát dân ca

Trường đầu tiên dạy sinh viên hát dân ca

Đại học FPT là trường đầu tiên đưa âm nhạc dân gian vào chương trình đào tạo của trường. Năm học 2014, Đại học FPT sẽ chính thức triển khai chương trình đào tạo dân ca cho học sinh, sinh viên  thông qua chương trình giảng dạy được thiết kế bài bản và phù hợp với từng trình độ tiếp thu của người học. Học sinh, sinh viên FPT sẽ được học về văn hoá truyền thống, tinh hoa dân tộc thông qua các bài giảng về kho tàng dân…

Read More