Ảo thuật – đoán suy nghĩ của khán giả

Ảo thuật – đoán suy nghĩ của khán giả

Nếu muốn trở thành một nhà ảo thuật, mỗi ngày bạn nên dành 30 phút để học ảo thuật, hãy coi thời gian luyện tập của bạn là kho báu để tìm kiếm đến với kiến thức. hãy nói lên những lý do bạn không thể dành 30 phút mỗi ngày, chắc chắn rằng không có lý do nào bạn không thể dành thời gian ngắn ngủi cho bộ môn thú vị và hấp dẫn này. Bạn muốn đoán được suy nghĩ của khán giả. Đoán suy nghĩ của khán giả giúp bạn…

Read More