Hướng dẫn làm ảo thuật với đồng xu

Với ảo thuật gia J bạn sẽ được dạy một màn ảo thuật dễ thực hiện và ấn tượng, đó là ảo thuật với đồng xu, bnj sẽ rất ấn tượng với màn ảo thuật này.

https://www.youtube.com/watch?v=3OZhfqPWs7U

Từ khóa:  

Bình luận