Đơn giản với trò ảo thuật 4 con Át

Đây là môt trong những trò bói bài đơn giản nhất. Các bạn có thể xem hướng dẫn và bắt chước.

https://www.youtube.com/watch?v=-uHpLP_b1qY

 

Từ khóa:  

Bình luận