Chỉ với một sợi dây đơn giản, bạn đã làm được đủ thứ trò

Từ một sợi dây, bạn cầm 2 đầu dây và kéo mạnh rất bất ngờ vì sợi dây xuyên qua cổ của bạn, trò ảo thuật đơn giản này các bạn diễn rất sock nha và bạn có thể diễn sân khấu và đường phố điều đươc cả.

Từ khóa:  

Bình luận